Statut

Statut fundacji Fundacja No Shame – Bez Wstydu Rozdział I.  Postanowienia ogólne § 1. Fundacja pod nazwą Fundacja No Shame – Bez Wstydu, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Fundacją”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z … Czytaj dalej Statut