Projekty

Kształcenie w zakresie świadczenia usług fryzjerskich Europejski Korpus Solidarności (2022)

Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą Erasmus + (2021)

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktych w ramach programu Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych Erasmus+  (2021/2022)

(2022)

Edukacja młodzieży w szkołach województwa podlaskiego (2021-2022)

Wymiana młodzieży Erasmus+ w Warszawie (2021)

Testowanie produktów Aromase (2020-2023)

Działania edukacyjne w zakresie chorób skóry i aspektów psychologicznych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (2020-2021)

Inicjator w Akcji – broszury edukacyjne w Warszawskich salonach i placówkach zdrowia i urody (2020)

Inicjator w Akcji – film edukacyjny na temat łuszczycy i pomocy osobom chorym (2020)