„Nie Łam Się!” Budowanie bazy wiedzy.

Skąd ten pomysł?

Według Sondażu Ośrodka Opinii Publicznej (TNS OBOP), 40% Polaków uważa, że system opieki zdrowotnej jest zły lub bardzo zły (28%). Ze stanu opieki zdrowotnej nie są zadowoleni ani pracownicy systemu, ani osoby z niego korzystające. Chociaż wiele badań pokazuje, że najbardziej znaczące dla pacjentów są udzielane właśnie przez lekarza, to zauważa się znaczny wzrost znaczenia informacji medycznej dostępnej przez Internet. Popularność zdobywania wiedzy o chorobach za pomocą Internetu wynika przede wszystkim z utrudnionego dostępu do usług medycznych i jednocześnie łatwego dostępu do Internetu. Niestety Internet daje także możliwość propagowania nierzetelnych informacji. Niektóre źródła są weryfikowane przez agendy rządowe i grupy konsumenckie. Inaczej wygląda sytuacja informacji pochodzących z nierenomowanych źródeł. 

Drugim problemem jaki dostrzegamy jest przegapienie tak zwanego „okna terapeutycznego”, czyli takiego etapu w którym proces chorobowy może zostać zatrzymany. Jest to powiązane z opóźnioną profilaktyką schorzeń reumatologicznych. W odpowiedzi na te wyzwania stworzyliśmy projekt Nie Łam Się, który ma za zadanie wpłynąć na dobrostan pacjentów, zwiększyć świadomość chorób reumatologicznych i aktywnie wspierać zarówno chorych, jak i ich rodzinę w walce z chorobą.

Kim są nasi uczestnicy?

Uczestnikami i tym samym użytkownikami strony internetowej Nie Łam Się są przede wszystkim osoby dotknięte przewlekłymi chorobami reumatologicznymi, ich rodziny i bliscy. Pragniemy jednak aby strona Nie Łam Się była miejscem odwiedzanym przez wszelkiego rodzaju specjalistów, mających styczność z osobami cierpiącymi na ŁZS, ZZSK i Osteoporozę, chcących realizować przyświecające nam cele. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę i sugestie dotyczące strony, jeśli są one zgodne z naszą misją.

Co tam się działo?

W ramach projektu Nie Łam Się stworzyliśmy internetową bazę wiedzy, która spełnia funkcje: 

– KATALOGU w którym zawarte są informacje na temat chorób ŁZS, ZZSK i Osteoporozy obejmujące przyczyny chorób, ich odmiany, sposoby leczenia.

– BIBLIOTEKI w której cyklicznie zamieszczane są artykuły naukowe i wiadomości na temat nowych badań i sposobów leczenia, podcasty i recenzje książek.

– PORADNIKA zawierającego artykuły na temat stylu życia (dieta, ćwiczenia), medycyny (leki, placówki, zabiegi) i psychologii (wsparcie). 

– FORUM „Moja Historia” dzięki któremu użytkownicy mogą opisać swoje doświadczenia i wejść w dialog z innymi ludźmi

Kto finansował projekt?

Projekt został sfinansowany ze środków programu Europejskiego Korpusu Solidarności.