Kontakt

Fundacja No Shame – Bez Wstydu kontakt@fundacjabezwstydu.pl Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja No Shame-Bez Wstydu; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@fundacjabezwstydu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji … Czytaj dalej Kontakt